Разрешения за терапевтична употреба

Спортистите, подобно на всички останали хора, понякога се разболяват и се нуждаят от лечение. За разлика от всички останали хора, обаче, те са длъжни да спазват редица антидопингови правила, които ограничават свободното използване на някои лечебни субстанции и методи.

Какво е разрешение за терапевтична употреба(РТУ)?

Какво е разрешение за терапевтична употреба(РТУ)?

Спортистите, подобно на всички останали хора, понякога се разболяват и се нуждаят от лечение. За разлика от всички останали хора, обаче, те са длъжни да спазват редица антидопингови правила, които ограничават свободното използване на някои лечебни су...

Изисквания при подаване на заявление за Разрешение за терапевтична употреба

Изисквания при подаване на заявление за Разрешение за терапевтична употреба

  1. Заявлението трябва да бъде подписано от лекуващия лекар и придружено от подробна анамнеза, включително документация от първия поставил диагнозата лекар, а също и резултатите от всички прегледи, лабораторни тестове и образни изследвания, свързани с...
Кой трябва да подаде заявление за РТУ? Кога и къде се подава заявлението?

Кой трябва да подаде заявление за РТУ? Кога и къде се подава заявлението?

Легитимни разрешения за терапевтична употреба се издават само от антидопингови организации, които са приели Световния антидопингов кодекс и действат съобразно неговите разпоредби....

Ретроактивно Разрешение за терапевтична употреба (РТУ със задна дата)

Ретроактивно Разрешение за терапевтична употреба (РТУ със задна дата)

Кога и при какви условия спортистът може да подаде заявление за Разрешение за терапевтична употреба със задна дата....

Как да подадете заявление за РТУ към Антидопинговия център

Как да подадете заявление за РТУ към Антидопинговия център

Спортист, който се нуждае от РТУ, трябва да подаде заявление, колкото може по-бързо в съответната Антидопингова организация чрез АДАМС или по друг посочен от нея начин....

Кога ще получа решението си за подаденото заявление за РТУ (или това на запитването за припознаване)?

Кога ще получа решението си за подаденото заявление за РТУ (или това на запитването за припознаване)?

Комисията за РТУ към АДЦ ще вземе решение колкото е възможно по-скоро, обикновено в рамките на 21 дни от датата на подаване на заявлението, придружено от пълния комплект медицинска документация....

Подновяване на Разрешение за терапевтична употреба

Подновяване на Разрешение за терапевтична употреба

РТУ не може да бъде подновено без нова медицинска консултация и потвърждение, не е необходимо всички тестове или оценки да се повтарят непременно....

Отказ за издаване на Разрешения за терапевтична употреба

Отказ за издаване на Разрешения за терапевтична употреба

Решението за отказ на РТУ трябва включва писмено обяснение на причината (причините) за отказа....

Какво трябва да направя, ако РТУ ми, издадено от АДЦ, не бъде припознато от моята международна федерация?

Какво трябва да направя, ако РТУ ми, издадено от АДЦ, не бъде припознато от моята международна федерация?

Вие или Антидопинговият центърът разполагате с 21 дни, за да отнесете въпроса до САА за преглед след уведомяване за неприпознаването....

РТУ по време на големи спортни събития

РТУ по време на големи спортни събития

Какво се случва на големи спортни събития?

Конфиденциалност на информацията

Конфиденциалност на информацията

Цялата информация, съдържаща се в заявление за РТУ се пази строго поверително и се третира в съответствие с декларацията на спортиста, съдържаща се в заявлението за РТУ....