САА обяви позицията си по отношение на ваксините срещу COVID-19

САА обяви позицията си по отношение на ваксините срещу COVID-19

Като част от текущите усилия за наблюдение на въздействието на COVID-19 върху антидопинговата дейност в световен мащаб, Световната антидопингова агенция (САА) иска да предостави яснота на спортистите и други заинтересовани страни, относно SARS-Cov-2 ваксините във връзка със Списъка на забранените субстанции и методи. Въпреки че ще бъдат разработени и внедрени множество ваксини и следователно окончателните изявления относно състава им са преждевременни, спортистите могат да бъдат уверени, че САА ще продължи да наблюдава цялата налична информация и да съветва както тях, така и други членове на антидопинговата общност, в случай, че съставът на ваксина се окаже проблемен.

Здравето на спортистите е основната грижа на САА по време на тази пандемия и те могат да бъдат спокойни, че е изключително малко вероятно ваксина да причини нарушение на антидопинговите правила, съгласно Световния антидопингов кодекс. Надзорът на САА върху всички последващи случаи на управление на резултати ще гарантира, че ваксините и принципите на антидопинга не влизат в конфликт. За да бъде ясно, въпреки новостта на тези ваксини, няма причина да се смята, че такива ваксини биха противоречили на антидопинговите правила.

САА има меморандум за разбирателство с различни фармацевтични компании, включително Pfizer, както и с представителния орган на тази индустрия, Международната федерация на фармацевтичните производители и асоциации (IFPMA). САА поддържа връзка с тях по този въпрос, за да установи точния състав на различните ваксини, които се предоставят в момента. САА ще продължи да комуникира със спортистите и други заинтересовани страни, когато съответната информация стане налична.

Линк към оригиналния текст на новината https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-12/wada-clarifies-position-on-covid-19-vaccines