Списък на спортистите за тестване

Съгласно дефиницията на Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, списък на спортисти за тестване е „списъкът на високоразрядните спортисти подлежащи на състезателно и извънсъстезателно тестване, които всяка международна спортна организация и национална антидопингова организация изготвя във връзка със своя план за разпределение на проверките".

Прекратяване на състезателна дейност

Прекратяване на състезателна дейност

Ако спортист, който е част от Списъка на спортистите за тестване на Антидопинговия център, реши да прекрати своята спортно-състезателна дейност трябва да извести писмено Антидопинговия център за решението си....

Критерии за включване в Списъка на спортистите за тестване

Критерии за включване в Списъка на спортистите за тестване

Критерии за включване на състезатели в Списъка на спортистите за тестване....

Видове списъци на спортисти за тестване

Видове списъци на спортисти за тестване

Има два вида списъка на спортистите за тестване:• международни (съставът им се определя от съответната международна федерация);• национални (съставът им се определя от съответната национална антидопингова организация)....

Какво е списък на спортисти за тестване?

Какво е списък на спортисти за тестване?

Съгласно дефиницията на Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, списък на спортисти за тестване е "списък на високоразрядните спортисти, подлежащи на състезателно и извънсъстезателн...