Формуляр за подаване на сигнал за допинг нарушение

Име на лицето

Избор на длъжността на лицето

Важно: Моля в празното поле да опишете по ваша преценка: Име, фамилия на замесените лица, какви вещества, субстанции приемат или какъв метод/методи прилагат, къде и кога се е случило, свидетел ли сте на случилото се или сте чули от друго лице и друго.

Приемат се следните типове файлове: .jpg, .png, .txt, .docx, .xlsx, .odt, .pdf, .zip. До 10МБ

Име на подаващия сигнал

Емайл на подаващия сигнал

Телефон за връзка с подаващия сигнал