Конфиденциалност на информацията

Цялата информация, съдържаща се в заявление за РТУ, включително подкрепящата медицинска информация, както и всяка друга информация, свързана с оценката на вашето заявление за РТУ, се пази строго поверително и се третира в съответствие с декларацията на спортиста, съдържаща се в заявлението за РТУ. Всички членове на КРТУ и всички други упълномощени получатели на вашето заявление за РТУ и свързаната с него информация (както е описано в Декларацията на спортиста) подлежат на професионално или договорно задължение за поверителност.

Моля, прегледайте внимателно условията на Декларацията на спортиста. По-специално, обърнете внимание, че ако желаете да не предоставите правото на КРТУ към Антидопинговия център да получава информация, свързана с вашето заявление за РТУ в съответствие с декларацията на спортиста, Вашето заявление за РТУ ще се счита за оттеглено, без да бъде издадено одобрение.

Вашата информация, свързана с РТУ, ще бъде запазена от Антидопинговия център и всички други упълномощени получатели, не по-дълго от необходимото за целите, посочени в Декларацията на спортиста, в съответствие с Международния стандарт за защита на личния живот и личните данни.

Кой трябва да подаде заявление за РТУ?Кога и къде се подава заявлението?

Какво трябва да направя, ако РТУ ми, издадено от АДЦ, не бъде припознато от моята международна федерация?

Отказ за издаване на Разрешения за терапевтична употреба

Какво е Разрешение за терапевтична употреба (РТУ)?

Как да се свържете с нас

Ретроактивно РТУ

Подновяване на РТУ

Как да подадете заявление за РТУ към Антидопинговия център

Изисквания при подаване на заявление за РТУ

ADAMS Quick Reference Card – TUEs_EN
WADA International Standard for Therapeutic Use Exemptions_EN
Regulations on Anti-doping Activities_EN
Котролен лист към РТУ
Наредба за антидопинговата дейност
Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба
Кратък наръчник за подаване на молби за разрешения за терапевтична употреба чрез АДАМС
Заявление за разрешение за терапевтична употреба