Забранителен списък

Забранителният списък е международен стандарт на Световната антидопингова агенция, който идентифицира забранените за употреба в спорта субстанции и методи. Списъкът се поддържа от Световната антидопингова агенция и се обновява ежегодно. Всяка негова нова версия влиза в сила от 1 януари на съответната календарна година.

Какво представлява Забранителният списък?

Какво представлява Забранителният списък?

Забранителният списък е международен стандарт на Световната антидопингова агенция, който идентифицира забранените за употреба в спорта субстанции и методи. Списъкът се поддържа от Световната антидопингова агенция и се обновява ежегодно. Всяка негова ...

Структура на Забранителния списък

Структура на Забранителния списък

Забранителният списък е разделен на три основни категории: • постоянно забранени субстанции и методи (по време на и извън състезание); • субстанции и методи, забранени по време на състезание; • субстанции, които са забранени в определе...

Какво е „специфична субстанция”?

Какво е „специфична субстанция”?

Най-общо казано, специфични са онези субстанции, за чието наличие в проба на спортист може да бъде дадено реално обяснение, което няма нищо общо с употребата на допинг....

Важно за всеки спортист!

Важно за всеки спортист!

Не забравяйте:• лично задължение на всеки спортист е да се увери, че в организма му не постъпват забранени субстанции;• спортистите носят отговорност за всяка забранена субстанция, нейни метаболити или маркери, открити във взета от тях проб...

Важно: Промяна в статута на "Трамадол"

Важно: Промяна в статута на "Трамадол"

Трамадол ще бъде забранен по време на състезание, считано от 1 януари 2024г.

Внимание: МЕТИЛХЕКСАНАМИН!

Внимание: МЕТИЛХЕКСАНАМИН!

Въпреки, че Антидопинговият център не препоръчва използването на хранителни добавки, предупреждаваме всички спортисти, които използват такива, да бъдат нащрек за наличието в тях на метилхексанамин, тъй като тази забранена субстанция все по-често води...