ЧИСТ СПОРТ

Всеки спортист има важна роля в опазването на спорта чист и поддържането на честна и справедлива състезателна среда. Всички ние носим отговорността да запазим спорта чист от нередности, от нечестна игра и от употребата на допинг, за да можем да повярваме, че победата на състезател или отбор се дължи на това, че е най-добрият.

Ценностите на спорта и тяхното поддържане показват кои сме и на какво държим. За чистия спорт, ценности като радост и забавление от играта, уважение, приятелство, отдаденост, съвършенство и здраве са фундаментални.

Какво трябва да знаем, за да поддържаме спорта чист?

Антидопинговата система и нейните правила предпазват спорта от употребата на допинг. Национален орган за борбата с допинга на територията на Република България е Антидопинговият център. Международната организация, отговорна за антидопинговите дейности, е Световната антидопингова агенция (САА, на англ. WADA).

Всеки спортист носи отговорност за всяка забранена субстанция, открита в неговия организъм, т.н. „принцип на строга отговорност“.

Спортистите могат да бъдат тествани навсякъде и по всяко време.

Спортистите и спортно-техническите лица трябва да са запознати що е допинг и какви са последствията от употребата на допинг.

Какво можем да направим, за да поддържаме спорта чист и да спазваме антидопинговите правила?

  • Информирайте лекуващия Ви лекар, че сте спортист и че трябва да спазвате антидопинговите правила.
  • Проверете в Забранителния списък, ако имате съмнение, че лекарство, което трябва да приемате съдържа забранена субстанция или попитайте  Антидопинговия център.
  • Ако имате нужда от медицинско лечение, се информирайте дали не е необходимо да подадете заявление за РТУ.
  • Разберете повече за рисковете от неволна употреба на допинг чрез приема на хранителни добавки.
  • Сигнализирайте, ако имате опасения, че някой използва забранени субстанции или извършва друг вид нарушение на антидопинговите правила.