Разрешения за терапевтична употреба

Спортистите, подобно на всички останали хора, понякога се разболяват и се нуждаят от лечение. За разлика от всички останали хора, обаче, те са длъжни да спазват редица антидопингови правила, които ограничават свободното използване на някои лечебни субстанции и методи.

Как да се свържете с нас?

Как да се свържете с нас?

За допълнителна информация и въпроси във връзка с правилата за защита на лична информация на АДЦ, моля свържете се на anti-doping.centre@anti-doping.government.bg Ако имате съмнения по отношение на това коя организация трябва да кандидатствате за РТУ...