ВАЖНО! Изменения в приложението на Глюкокортикоидите, съгласно Забранителния списък на САА за 2022г.

Глюкокортикоидите и Забранителният списък

Според Забранителния списък за 2022г. глюкокортикоиди са забранени по време на състезание, когато са приложени инжекционно, орално или ректално.

Примерите за инжекционното им приложението включват венозно, мускулно, околоставно, вътреставно, околосухожилно, вътресухожилно, епидурално, вътретекално, вътребурсално, вътре в рана (напр. вътре в белег или кора от рана), кожно и подкожно.

Трябва да отбележим, че всички орални начини за приложение на глюкокортикоидите остават забранени, включително оромукозно, букално, гингивално и сублингвално.

Всички останали начини на приложение включително инхалация, интраназален спрей, капки за очи, перианално, дермално, дентално интраканално приложение и локално приложение, са разрешени през цялото време и не изискват РТУ.

Глюкокортикоиди и РТУ

Когато глюкокортикоидите се използват с терапевтична цел, те могат да бъдат употребявани свободно при наличието на РТУ. Доказано е че глюкокортикоиди се прилагат при обостряне на хронични заболявания или при остри или повтарящи се мускулно-скелетни наранявания. В тези случаи, РТУ по необходимост ще действа с обратна сила.

Използването на глюкокортикоиди може да бъде извънсъстезателно и въпреки това да бъде докладван Неблагоприятен аналитичен резултат (НАР) при състезателно тестване. В Международния стандарт за разрешение за терапевтична употреба (МСРТУ) от 2021 г. това е изрично посочено, позволявайки подаване на заявление със задна дата, както следва:

Съгласно чл.4.1е на МСРТУ: Спортист може да кандидатства за ретроактивно РТУ, когато по терапевтични причини е използвал извънсъстезателно забранена субстанция, която е забранена само по време на състезание.

За да бъде издадено РТУ, голямо значение има приложената към заявлението медицинска документация, която оправдава необходимостта от такова разрешение. Задължително за лекуващите лекари е да записват точно и изчерпателно клиничната информация за употребата на лекарството, включително продължителност на приема и дозите, когато лекуват спортисти, подлежащи на допинг контрол, дори когато приложението на глюкокортикоидите предхожда значително периода на състезание. Силно препоръчително е лекарите да се запознаят с „периода за изчистване“ на глюкокортикоидите, описан в Обяснителните бележки към Забранителния списък от 2022г. на САА.

Подробна информация може да откриете в приложения документ на САА:

Инжекционно приложение на глюкокортикоиди
Glucocorticoids and Therapeutic Use Exemptions
Глюкокортикоиди и Разрешение за терапевтична употреба