Зона на спортиста

ЧИСТ СПОРТ

ЧИСТ СПОРТ

Всеки спортист има важна роля в опазването на спорта чист и поддържането на честна и справедлива състезателна среда.

Забранителен списък

Забранителен списък

Разрешения за терапевтична употреба

Разрешения за терапевтична употреба

Регистър на спортистите за тестване

Регистър на спортистите за тестване

Вторичен регистър на спортистите за тестване

Вторичен регистър на спортистите за тестване

Регистър за отборни местонахождения

Регистър за отборни местонахождения

Информация за местонахождение

Информация за местонахождение

Процедура за взимане на проби

Процедура за взимане на проби

Права и задължения

Права и задължения

Хранителни добавки

Хранителни добавки

Informed Sport