Зона на спортиста

ЧИСТ СПОРТ

ЧИСТ СПОРТ

Всеки спортист има важна роля в опазването на спорта чист и поддържането на честна и справедлива състезателна среда.

Забранителен списък

Забранителен списък

Разрешения за терапевтична употреба

Разрешения за терапевтична употреба

Списък на спортистите за тестване

Списък на спортистите за тестване

Вторичен списък на спортистите за тестване

Вторичен списък на спортистите за тестване

Списък за отборни местонахождения

Списък за отборни местонахождения

Информация за местонахождение

Информация за местонахождение

Процедура за взимане на проби

Процедура за взимане на проби

Права и задължения

Права и задължения

Хранителни добавки

Хранителни добавки

Informed Sport