INFORMED SPORT

Informed-Sport е програма за удостоверяване качеството на хранителните продукти в спорта, доставчиците на спортни храни, техните производители и производствената им база. Програмата гарантира, че всяка партида от хранителни добавки и/или суровини, която носи логото на Informed-Sport, е тествана за забранени субстанции в контролно-аналитичната лаборатория LGC. Потребителите на спортни хранителни добавки могат да използват търсачката в сайта на Informed-Sport, за да намерят продукти, преминали този строг процес на сертифициране, за да проверят партидните номера на тествания продукт и на този, който консумират.

Проучвания показват, че някои продукти са замърсени с минимално количество субстанции, които са забранени от Световната антидопингова агенция (WADA) Програмата на Informed-Sport цели да работи в тясно сътрудничество с производителите и доставчиците на хранителни добавки, като проверява качеството на производствената им база и осигурява висококачествено аналитично тестване на продуктите и съставките, за да предотврати попадането на забранени субстанции в света на спорта. Също така, програмата цели да предостави на спортистите възможност за ефективно управление на риска, така че да могат да избират продукти, които са преминали допълнителен контрол на качеството, както изисква професионалният спорт.

Антидопинговият център не дава никакви съвети относно хранителни добавки и не насърчава използването им от спортисти.