Функции

Антидопингов център

Антидопингов център

Антидопинговият център /АЦ/ е е орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу допинга в спорта....

Изпълнителен директор

Изпълнителен директор

Изпълнителният директор на центъра има следните правомощия:...

Главен секретар

Главен секретар

Главният секретар на АЦ осъществява административното ръководство на центъра, като:...

Направление "Антидопингови програми"

Направление "Антидопингови програми"

Направление Антидопингови програми осъществява администриране и управление на антидопинговата дейност, контролна дейност, обучителна дейност и информационна и международна дейност....

Направление „Правно и административно обслужване“

Направление „Правно и административно обслужване“

Правното обслужване на центъра се осъществява чрез:...

Направление „Финансово-счетоводно обслужване“

Направление „Финансово-счетоводно обслужване“

Финансово-счетоводното обслужване на дейността на центъра включва:...