РТУ по време на големи спортни събития

Организаторите на събитието изискват от спортистите да кандидатстват за признаване на тяхното РТУ, ако е необходимо спортистът да използват забранена субстанция или метод по време на събитието.

Ако имате издадено РТУ от Антидопинговия център и ще се състезавате на голямо събитие, напр. Олимпийски игри, трябва да се свържете с Организатора на събитието, напр. МОК, за информация относно процеса на тяхното признаване.

Кой трябва да подаде заявление за РТУ?Кога и къде се подава заявлението?

Какво трябва да направя, ако РТУ ми, издадено от АДЦ, не бъде припознато от моята международна федерация?

Отказ за издаване на Разрешения за терапевтична употреба

Конфиденциалност на информацията

Как да се свържете с нас

Какво е Разрешение за терапевтична употреба (РТУ)?

Подновяване на РТУ

Как да подадете заявление за РТУ към Антидопинговия център

Изисквания при подаване на заявление за РТУ

Ретроактивно РТУ (РТУ със задна дата)