Процедура за взимане на проби

Взимането на проби е частта от процедурата за допингов контрол, при която специално обучени длъжностни лица взимат уринна и/или кръвна проба от спортист. Антидопинговият център провежда процедурата за взимане на проби съобразно Международния стандарт за тестване и разследвания на Световната антидопингова агенция.

Процедурата за взимане на проби в 5 стъпки

Процедурата за взимане на проби в 5 стъпки

Длъжностното лице по допингов контрол връчва известие на спортиста, че е избран за участие в процедура за допингов контрол и го приканва да се подпише на формуляра за допингов контрол за да потвърди, че е запознат със своите права и задължения....

Ролята на представителя на спортиста

Ролята на представителя на спортиста

Всеки спортист има право да участва в процедурата за взимане на проби със свой представител - треньор, член на спортно-техническия екип, роднина, приятел или друго лице по негов избор....

Относно процедурата за взимане на проби

Относно процедурата за взимане на проби

Взимането на проби е частта от процедурата за допингов контрол, при която специално обучени длъжностни лица взимат уринна и/или кръвна проба от спортист. Антидопинговият център провежда процедурата за взимане на проби съобразно Международния стандарт...