Антидопингов център
Меню

Бюджет

Плащанията по СЕБРА се публикуват от първостепенния разпоредител на Антидопинговия център - Министерство на младежта и спорта.

Финансов отчет за 2021г.
Финансов отчет за 2020 г.
Финансов отчет за 2019 г.
Финансов отчет за 2018 г.
Финансов отчет за 2017 г.
Финансов отчет за 2015 г.
Финансов отчет за 2016 г.