Антидопингов център
Меню

Бюджет

Плащанията по СЕБРА се публикуват от първостепенния разпоредител на Антидопинговия център - Министерство на младежта и спорта.

Финансов отчет за 2020 г.
Финансов отчет за 2019 г.
Финансов отчет за 2018 г.
Финансов отчет за 2017 г.
Финансов отчет за 2015 г.
Финансов отчет за 2016 г.