Проекти

Антидопингово обучение срещу фалшивото себеутвърждаване

Проект, финансиран от фонда на ЮНЕСКО за елиминиране на допинга в спорта Продължителност: 01/03/2013 - 31/03/2015 Приключен: 17.12.2015г. с писмо на Анджела Мело, Директор на отдел "Етика, младеж и спорт" с вх. № 818 от 21.12.2015г. след изпратен опи...