Какво е разрешение за терапевтична употреба(РТУ)?

Спортистите могат да имат заболяване, което изисква прием на медикаменти или прилагането на медицински методии. Ако медикаментите или методите, които спортистът трябва да използва за своето лечение, са включени в Забранителния списък на САА, Разрешението за терапевтична употреба (РТУ) позволява на спортистa да използва този медикамент или метод, докато се състезава, без да извършва нарушение на антидопинговите правила и не подлежи на санкция. Заявленията за РТУ се разглеждат от лекарска комисия (Комисия за РТУ към Антидопинговия център- КРТУ).

РТУ издадени от Антидопинговия център са валидни само за състезания на национално ниво и извънсъстезателно тестване.

Кой трябва да подаде заявление за РТУ?Кога и къде се подава заявлението?

Какво трябва да направя, ако РТУ ми, издадено от АДЦ, не бъде припознато от моята международна федерация?

Отказ за издаване на Разрешения за терапевтична употреба

Конфиденциалност на информацията

Как да се свържете с нас

Ретроактивно РТУ

Подновяване на РТУ

Как да подадете заявление за РТУ към Антидопинговия център

Изисквания при подаване на заявление за РТУ

РТУ по време на големи спортни събития

Наредба за антидопинговата дейност
Кратък наръчник за подаване на молби за разрешения за терапевтична употреба чрез АДАМС
Международен стандарт за разрешение за терапевтична употреба
Regulations on Anti-Doping Activities_EN
WADA International Standard for Therapeutic Use Exemptions_EN
ADAMS Quick Reference Card - TUEs _EN
Контролен лист към РТУ
Заявление за разрешение за терапевтична употреба