Права и задължения

В борбата срещу допинга в спорта е валиден т. нар. „принцип на стриктната отговорност” или казано с прости думи – „виновен до доказване на противното”. Ето защо всеки спортист трябва да бъде напълно наясно поне със своите права и задължения.

Процедура за изключение от правилото на 6-месечно писмено уведомление след оттегляне от спорта и форма за заявка от спортисти

Процедура за изключение от правилото на 6-месечно писмено уведомление след оттегляне от спорта и форма за заявка от спортисти

ЧЛЕН 5.6.1.Процедура за изключение от правилото на 6-месечно писмено уведомление след оттегляне от спорта и форма за заявка от спортисти"...

Права и задължения при кандидатстване за разрешение за терапевтична употреба

Права и задължения при кандидатстване за разрешение за терапевтична употреба

Всеки спортист има право да кандидатства за разрешение за терапевтична употреба, в случай че му се налага да използва забранена субстанция или метод с лечебна цел....

Права и задължения на спортистите от списъка на спортистите за тестване на Антидопинговия център

Права и задължения на спортистите от списъка на спортистите за тестване на Антидопинговия център

Спортистите от списъка за тестване на Антидопинговия център са длъжни да предоставят информация за местонахождение чрез Системата за администриране и управление на антидопинговата дейност (АДАМС)....

Права при положителна проба А

Права при положителна проба А

Неучастието на спортист в дисциплинарното производство при положителна проба А може да бъде само в негов ущърб....

Права и задължения при тестване

Права и задължения при тестване

В интерес на всеки спортист е да бъде добре запознат с протичането на стандартните процедури за взимане на проби при тестване по време на състезание и извън състезание....

Основни права и задължения

Основни права и задължения

В борбата срещу допинга в спорта е валиден т. нар. "принцип на стриктната отговорност” или казано с прости думи - "виновен до доказване на противното”. Ето защо е изключително важно всеки спортист да бъде напълно наясно поне със своите ос...