АДАМС – тренировъчна среда

АДАМС разполага и с тренировъчна среда, която е идентично копие на реалната система. В нея всеки потребител може съвсем спокойно да се упражнява без да се страхува, че е пропуснал нещо в „подадената” информация за местонахождение или, че е въвел грешни данни. Тренировъчната среда е изключително полезно пособие за всички спортисти, които използват АДАМС за първи път.

Към АДАМС тренировъчна среда