САА актуализира „Въпроси и отговори“, предназначени за спортисти във връзка с COVID-19

САА актуализира  „Въпроси и отговори“, предназначени за спортисти във връзка с COVID-19

В края на февруари Световната антидопингова агенция /САА/ публикува новата версия на документа „Въпроси и отговори“, предназначен за спортисти във връзка с COVID-19, който е актуализация на последно публикувания такъв на 25.05.2020г.

Целта на този документ е да отговори на въпроси, свързани с развиващата се пандемия, променящата се среда за тестване, и фактът, че все повече антидопингови организации (АДО) подновиха и извършват нормално тестване.

Въпросите засягат следните теми, които представляват интерес за спортистите:

  • Тестване по време на COVID-19
  • Минимизиране на риска от заразяване с вируса
  • Попълване на информация за местонахождения
  • Разрешения за терапевтична употреба (РТУ)
  • Поддържане на интегритета на глобалната антидопингова система
  • Влияние на ваксините срещу COVID-19
  • Доверие в антидопинговата система

Въпросите и отговорите ще продължат да се актуализират, за да предоставят най-новата информация на спортистите за това как могат да се развиват програмите за тестване чрез интегриране на допълнителни здравни предпазни мерки за защита, както на чистия спорт, така и на здравето на спортистите и служителите по допинг контрол. Също така, САА е предоставила обширни насоки на АДО, за да гарантира, че тестването се извършва по сигурен начин, като същевременно се спазват регионалните насоки за обществено здраве. Последният такъв документ е Ръководство на САА за тестване по време на пандемията COVID-19 от 25 ноември 2020 г. (https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2020_11_25_guidance_testing_during_covid-19_pandemic_v0.1_0.pdf) Спортисти, които искат да знаят повече за това какви конкретни мерки предприемат тяхната Международна спортна федерация или Националната антидопингова организация срещу това безпрецедентно предизвикателство, се насърчават да се свържат директно с тях.

Спортистите могат да бъдат сигурни, че САА и антидопинговата общност ще продължат да посрещат предизвикателствата, свързани с тяхното здраве, и най-вече здравето на всички, които подкрепят чистия спорт.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

1. Мога ли да бъда тестван/а по време на пандемията от COVID-19, като се имат предвид въведените ограничения, отнасящи се специално до социалното дистанциране и самоизолацията?

Тестването може да се проведе навсякъде и по всяко време, спазвайки ограниченията за придвижване или физически контакт, въведени от местните власти.

2. Ако бъда тестван/а, какво ще бъде направено, за да бъде намалена до минимум възможността за инфекция?

Антидопинговите организации трябва да въведат засилени мерки в съответствие с препоръките на здравните власти, за да защитят вашето здраве и здравето на служителите по допингов контрол. Повече информация може да бъде намерена в Ръководството на САА за тестване по време на пандемията COVID-19 от 25.11.2020, включително препоръчителните мерки за използване на лични предпазни средства, миене на ръце и оценка на здравната обстановка и конкретния спортист преди извършване на тестване.

3. Какви специфични мерки щепредприемат антидопинговите организации, за да намалят до минимум възможностите за заразяване?

Преди всичко, антидопинговите организации са информирани, че при провеждане на тестване, след пристигане на мястото за тестване, членовете на антидопинговия екип трябва да измият добре ръцете си и да ги дезинфекцират или да си сложат нови ръкавици. Също така, спортистите и антидопинговият екип трябва да носят маски за лице и да спазват, доколкото е възможно, препоръчваната от местните здравни власти социална дистанция (1-2 м). В съответствие с Ръководството на САА за тестване по време на пандемията COVID-19 от 25.11.2020, антидопинговите организации се насърчават да съобщават на спортистите какви конкретни засилени предпазни мерки ще предприемат, както и да събират информация от спортистите, относно тяхното здраве, преди извършване на тестване. Антидопинговите организации могат да разработват и допълнителни процедури с цел намаляване на риска, които да бъдат в съответствие с националните или местните регулаторни предписания.

4. Мога ли да очаквам промени в процедурите по допингов контрол?

Въпреки че вече съществуващите международни стандарти подчертават както целостта на процеса, така и безопасността на всички заинтересовани страни, можете да наблюдавате подобрения, които се стремят да постигнат баланс между предпазването на чистия спорт и личното здраве. По-конкретно, Ръководството на САА за тестване по време на пандемията COVID-19 от 25.11.2020, препоръчва на антидопинговите организации да внедрят процес на „предварително известяване“, който може да включва самодеклариране във връзка с Вашето здравословно състояние и/или рисковете спрямо COVID-19, както и информация за това какви предпазни мерки за здравето и безопасността са били и ще бъдат взети от служителите по допингов контрол. САА също така наблюдава какво е сработило добре и какво се е оказало предизвикателство за борбата с допинга в тези безпрецедентни времена. За тази цел, създадената през септември 2020г. от САА експертна група за стратегическо тестване се учи от този опит и следи как антидопинговата система може да бъде допълнително подсилена от него.

5. Какво трябва да правя, ако имам симптоми,характерни за COVID-19?

Най-важни са Вашето здраве и това на тези около Вас. Ако се безпокоите, че може да сте се заразили с вируса, най-важното е да се самоизолирате и да следвате другите предпазни мерки (миене на ръце и др.), препоръчани от международните здравни организации. Трябва също да се свържете с Вашите местни здравни власти, за да се уверите, че изпълнявате правилните процедури за Вашия регион. По отношение на антидопинговата дейност, трябва да информирате Вашата антидопингова организация за здравословното си състояние си чрез информацията за местонахождението Ви или в момента на известяване от антидопинговия екип, че подлежите на тестване, така че те да предприемат необходимите действия.

6. Какво се случва ако съм под карантина, тъй като съм бил контактен на човек, заразен с COVID-19?

Трябва да спазвате указанията на здравните власти и да се свържете с Вашата антидопингова организация възможно най-скоро и да обясните Вашето положение.

7. Трябва ли ми все още Разрешение за Терапевтична Употреба (РТУ), ако имам медицинско състояние, изискващоупотребата на забранена субстанция или метод?

Да, Вие оставате отговорен/на за това да си осигурите валидно РТУ. Ако по време на пандемията с COVID-19 е затруднен достъпът Ви до лекар, за получаване на необходимата документация, подкрепяща заявлението Ви за РТУ, трябва да документирате всички действия и пречки да спазите съответните изисквания, като това ще бъде разглеждано на база отделен случай. В Международния стандарт за Разрешения за терапевтична употреба има разпоредби, при които спортист може да търси ретроактивно РТУ в спешни или извънредни ситуации.

8. Трябва ли все още да подавам информация за местонахождението си?

Да, трябва да продължите да подавате информация за своето местонахождение. Ако желаете да споделите информация за Вашето здраве, самоизолация, ограничения за придвижване и др., която може да повлияе на допинговия контрол, е препоръчително включите тази информация при подаване на местонахождението си.

9. Мога ли да откажа да бъда тестван/а, ако съм в самоизолация, карантина, или не вярвам, че антидопинговият екип е взел подходящи предпазни мерки?

В държави, където ограничителните мерки все още са в сила, антидопинговите организации се насърчават да провеждат тестване само в най-подходящите ситуации, като вземат решение, което да е базирано на предварителна оценка на риска. С изключение на задължителна изолация/карантина или локдаун, наложен от националните или местните власти, на Вас се препоръчва да следвате и спазвате предпазните мерки, въведени от Вашата антидопингова организация във връзка с тестването.

Ако откажете да бъдете тестван/а, или не изпълнявате процедурата за взимане на проба след уведомяването, или не можете (не желаете) да дадете проба поради липса на защитни мерки, отказът Ви ще продължи с нормалната процедура за управление на резултати, което може да доведе до период на лишаване от състезателни права до четири години. Ако разчитате на помощ от Ваш представител да помогне при процедурата за допингов контрол (специално за непълнолетни или спортисти с увреждане), а представителят отсъства поради COVID-19, това също трябва да се има предвид при процедурата за управление на резултатите.

10.Как мога да бъда сигурен, че в бъдеще ще се състезавам в среда без допинг?

САА следи отблизо местата, където тестовете са цялостно намалени и е в тясна комуникация с антидопинговите организации, за да работят заедно и да намерят най-добрите начини да бъдат ефективни през този период. Когато спортният свят се върне към определена нормалност, тези „пропуски“ в тестването ще бъдат отстранени съвместно чрез допълнително целево тестване, особено като се има предвид, че събирането на данни за разузнаване и разследване продължава.

Поставяне на публичното здраве над нуждите на антидопинговата система означава, че това може да има ефект върху борбата срещу допинга в спорта. Все пак, трябва да се вземе предвид и факта, че се провеждат значително по-малко тренировки и състезания. За спортистите е важно да помнят също, че пробите от допингов контрол продължават да се съхраняват за бъдещ анализ, както и че някои проби, взети след периода на COVID-19, могат чрез Биологичния Паспорт на Спортиста да разкрият показатели за употреба на допинг, взет по време на този период.

Също така, Вие можете да допринесете за антидопинговата дейност, като се уверите, че сте получил/а най-новата информация и обучение, както и да насърчите Вашите приятели и съотборници да направят същото. Можете да се запознаете с информационните източниците на САА за антидопингово обучение, като посетите платформата на САА за електронно обучение AdEL.

11. Мога ли да се ваксинирам и съществуват ли опасения, че може да доведе до положителен допинг тест?

За здравето Ви и това на Вашите близки и на населението като цяло, ваксините срещу COVID-19 са силно препоръчителни. Няма данни ваксините да съдържат каквато и да е забранена субстанция или метод от Забранителния списък или да влияят върху анализа на допинг пробите. САА продължава да следи ситуацията и ще сподели с обществеността, в случай, че мнението й се промени.

12Може ли ваксината срещуCOVID-19да окаже влияние върху представянето ми като спортист?

Всяка ваксина може да създаде временна физиологична реакция, придружена със симптоми (напр. температура, болка на инфектираното място и др.), но няма доказателство, че одобрените към момента ваксини могат да създадат трайно понижаване на нивото на представяне на спортистите. Трябва да се отбележи също, че съществуват доказателства, за това че COVID-19 може да удължи или влоши някои здравословни проблеми при малък процент от инфектираните, включително млади хора.