Как да подадете заявление за РТУ към Антидопинговия център

Антидопинговият център Ви съветва да подадете заявления за РТУ чрез ADAMS, заедно с необходимата медицинска информация. Ако все още нямате акаунт в ADAMS, моля, свържете се с Антидопинговия център, за да Ви бъде създаден такъв.

Може да подадете заявление за РТУ и директно към АДЦ. Изтеглете заявлението за РТУ на АДЦ и след като го попълните и подпишете, го изпратете заедно с необходимата медицинска документация на TUE@anti-doping.government.bg .

Заявление за РТУ следва да бъде попълнено четливо, с главни букви или чрез въвеждане директно в електронната форма.

Медицинската документация следва да включва:

  • Изчерпателна медицинска история, включително документация от първоначалния диагностичен преглед (ако е приложимо),
  • Резултатите от всички изследвания, лабораторни и образни, свързани със подаденото заявление.
  • Контролният лист е задължително приложение към заявлението за РТУ. Моля, изберете подходящия за вашето заболяване / диагноза.

Всяко заявление за РТУ, което не е пълно или четливо, няма да бъде разглеждано и ще бъде върнато за допълване и повторно подаване.

За да подпомогнете Вас и Вашия лекар при предоставянето на правилната медицинска документация, Ви съветваме да направите справка с Контролните листове за РТУ за насоки при подаване на заявление РТУ и Медицинската информация за подкрепа на решенията на КРТУ за насоки относно конкретни общи медицински състояния, лечения , субстанции и др.

Съхранявайте пълно копие на заявлението за РТУ и цялата медицинска информация, предоставена в подкрепа на Вашето заявление, и доказателство, че е изпратено.

Кой трябва да подаде заявление за РТУ?Кога и къде се подава заявлението?

Какво трябва да направя, ако РТУ ми, издадено от АДЦ, не бъде припознато от моята международна федерация?

Отказ за издаване на Разрешения за терапевтична употреба

Конфиденциалност на информацията

Как да се свържете с нас

Ретроактивно РТУ

Подновяване на РТУ

Какво е Разрешение за терапевтична употреба (РТУ)?

Изисквания при подаване на заявление за РТУ

РТУ по време на големи спортни събития

Международен стандарт за разрешение за терапевтична употреба
Кратък наръчник за подаване на молби за разрешения за терапевтична употреба чрез АДАМС
WADA International Standard for Therapeutic Use Exemptions_English
ADAMS Quick Reference Card – TUEs_English
Контролен лист към РТУ
Заявление за разрешение за терапевтична употреба