Планове

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2022 г.

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2022 г.

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2022 г.

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2021 г.

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2021 г.

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2021 г....

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2020 г.

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2020 г.

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2020 г....

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2019 г.

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2019 г.

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2019 г. Задача Срок 1. Изготвяне на годишен отчет за дейността на АЦ за 2018г. 28.02.2019г. 2. Реакредитация на лица, участващи в дейността на антидопинговите екипи. Обучение на лица за участие в антидоп...

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2018 г.

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2018 г.

Задача Срок 1. Изпълнение на корективния план на АДЦ към въпросника на САА за съответствие с Кодекса м.януари - м. април 2. Изготвяне на годишен отчет за дейността на АЦ за 2017г. 28.02.2018г. 3. Подпомагане реализирането на проект по Еразъм + за Ант...

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2017 г.

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2017 г.

Задача Срок 1.Изпълнение наГодишен план за разпределение на проверките за допингов контрол за 2017г. целогодишно 2. Администриране на заявки за допингов контрол (приемане на заявки от външни организации и организация на допингов контрол). целогодишно...

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2016 г.

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2016 г.

Задача Срок 1. Годишен план за разпределение на проверките за допингов контрол за 2016г.: състезателен контрол -246; извънсъстезателен контрол - 153; извънсъстезателен контрол на спортисти с квоти за ОИ 2016 и ПОИ 2016 - 100; целогодишно 2. Изготвяне...

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2015 г.

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2015 г.

Задача Срок 1. Годишен план за разпределение на проверките за допингов контрол за 2016г.: състезателен контрол -269; извънсъстезателен контрол - 100 уринни и 43 кръвни проби; целогодишно 2. Изготвяне на годишен отчет за 2014 01.02.2015 3. Обновяване ...

Планирани дейности на Антидопинговия център за  2014 г.

Планирани дейности на Антидопинговия център за 2014 г.

ДАТА ДЕЙНОСТ 20 - 21 март Обучение на членове на допинг екипи в Пловдив 27 март Реобучение на членове на допинг екипи в София април[1] Семинар със спортно-технически персонал и спортни лекари - информация от Лозана и промените в Кодекса май -септемвр...