Контакти


Антидопингов център

гр. София, п.к. 1172

ул. Никола Габровски № 1

Тел.: +359 (0)2 962 56 35

Факс: +359 (0)2 862 60 54

Ел. поща: anti-doping.centre@anti-doping.government.bg

Първо и последно име

Емайл за контакти

Телефон за контакт

Твоето съобщение до 1000 символа

За въпроси

За въпроси, свързани с разрешения за терапевтична употреба (РТУ): TUE@anti-doping.government.bg

За въпроси, свързани с регистъра на спортистите за тестване (РСТ): RTP@anti-doping.government.bg

За въпроси, свързани с управление на резултати: results.management@anti-doping.government.bg

За въпроси, свързани със защита на личните данни: GDPRBULNADO@anti-doping.government.bg

Карта