Play True Challenge

Play True Challenge е интересна компютърна симулация, особено подходяща за младежи. Използвана е за първи път за образователно-информационни цели по време на Младежките олимпийски игри в Сингапур през 2010. Play True Challenge е единство на два модула: забавна компютърна игра и интерактивно образователно пособие, което изправя своите потребители-спортисти пред възможни ситуации от реалния живот, в които те ще трябва да направят своя избор. Постиженията в компютърната игра са в пряка зависимост от направените избори в „житейската” част на пособието.

Към Play True Challenge

Play True Challenge