Образователно-информационна дейност

Програма за Антидопингово обучение

Програма за Антидопингово обучение

Антидопинговият център предлага разнообразна образователна програма за спортисти практикуващи различни видове спорт. Обучението предоставя информация за спорт без допинг и подкрепя моралния, честния и здравословния избор. 1.Цели Чрез своята образоват...

Брошури на Световната антидопингова агенция

Брошури на Световната антидопингова агенция

Настоящите брошури имат за цел да предоставят кратка, точна и ясна информация за борбата срещу допинга като цяло и за отделни нейни аспекти....