Съхранение и повторен анализ на проби

Във връзка със защита правата на чистите спортисти, от 2017 г. Антидопинговият център въвежда политика за дългосрочно съхранение и повторен анализ на проби, съгласно чл. 6.5, чл. 6.6 от Световния антидопингов кодекс и чл. 4.7.3 от Международния стандарт за тестване и разследвания. Политиката се прилага в съответствие с Международния стандарт за лабораториите, Международния стандарт за защита на личните данни и Правилата на САА за дългосрочно съхранение на проби.

Прилагайки тази политика, Антидопинговият център ще може да съхранява дългосрочно уринни и/или кръвни проби, взети състезателно или извънсъстезателно, които да бъдат повторно анализирани с нови и/или модернизирани методи за анализ, за да бъде възможно да се провери наличие на забранени субстанции, които към настоящия момент не могат да бъдат открити. Периодът за съхранение на пробите е до 10 години и те могат да бъдат анализирани по всяко време през този период.

Политика за дългосрочно съхранение и анализ на проби
Политика за дългосрочно съхранение и анализ на проби_EN