Списък за отборни местонахождения

Антидопинговият център управлява Списък за отборни местонахождения. Той известява писмено отборите/клубовете, които са избрани да предоставят информация за местонахождения. Информацията се подава в определени срокове чрез системата за администриране и управление на антидопинговата дейност /АДАМС/.

Отборите/клубовете трябва да предоставят информация съгласно изискванията. Ако не ги спазват подлежат на административни санкции.

Повече информация ще намерите в публикуваната отдолу инструкция.

Инструкция за управление на списъка за отборни местонахождения на Антидопинговия център