Хранителни добавки

Добавките в спорта представляват реална заплаха за спортиста да извърши нарушение на антидопинговите правила. Няма сертификат, който да гарантира 100%, че продуктите не съдържат забранени субстанции.

Всеки един спортист трябва да бъде с повишено внимание, когато използва хранителна добавка – преди употреба е необходимо обстойно запознаване с дадения продукт – наименование, състав, срок на годност, търсене на допълнителна информация (напр. в интернет или други източници).

Факти

• 44% от положителните резултати от анализите на допинг проби на Национална антидопингова организация във Великобритания са следствие от употреба на забранени субстанции, съдържащи се в хранителни добавки;

• От 2631 проведени допинг тествания по време на Олимпийските зимни игри в Сочи, са докладвани 7 положителни проби и всички те включват прием на хранителни добавки.

Рискове при употреба на хранителни добавки

  • Добавките могат да съдържат забранени субстанции;
  • Може да се получи замърсяване при производствения процес (случайно смесване на забранени субстанции и добавката);
  • Съставките на продукта на етикета могат да бъдат изписани по различен начин от този в Забранителния списък;
  • Добавките могат да се продават като имитиращи продукти. Рискът от фалшивите добавки е най-голям, когато се купуват по интернет;
  • Световната антидопингова агенция (САА) не одобрява употребата на хранителни добавки. Ако на етикета пише, че употребата се разрешава от Световната антидопингова агенция (САА) или друга отговорна организация, то това не е вярно.

Препоръки

  • Преценете необходимостта от приема на добавката – най-добре се консултирайте с медицинско лице (лекар на отбора);
  • Оценете риска и последствията – може да получите наказание 4 г. спиране на състезателна дейност;
  • В случай, че приемането на добавката е наложително, избирайте продукт с доказана ефикасност и чистота;
  • Уверете се, че продуктът отговаря на стандартите за качество и притежава сертификат за свободен от допинг;
  • Уверете се, че продуктът е тестван за забранени субстанции в лицензирана лаборатория.

Световният антидопингов кодекс в сила от 2021 г. признава рисковете от употребата на хранителни добавки. Един от основните принципи на Кодекса гласи, че задължение на всеки спортист е да се увери, че забранена субстанция не е попаднала в организма му. Спортистите носят отговорност за всяка една забранена субстанция или нейните метаболити или маркери, ако бъдат открити във взетата му допинг проба. Намерението не е от значение: умишлено, по погрешка, небрежност или съзнателно - това е нарушение на антидопинговите правила.

Замърсени продукти

В случаите, когато спортистът или друго лице може да докаже „липса на вина/грешка или небрежност“ и че забранената субстанция е от замърсен продукт, тогава периодът на лишаване от права е възможно да бъде в рамките на минимума - порицание и максимум - две години лишаване от състезателни права в зависимост от степента на вина на спортиста или на друго лице.

Спортистите, които употребяват хранителни добавки, трябва да отчетат съотношението полза – риск за здравето и потенциалната опасност от положителна допинг проба, при употреба на замърсени или фалшиви продукти. Последствията могат да бъдат сериозни както за здравето, така и за спортната кариера на състезателя.