Антидопинговият център и Българска агенция по безопасност на храните подписаха Меморандум за сътрудничество

Антидопинговият център и Българска агенция по безопасност на храните подписаха Меморандум за сътрудничество

Изпълнителният директор на Антидопинговия център д-р Виолета Заркова и Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните проф. д-р Паскал Желязков подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на антидопинговата дейност.

Сътрудничеството ще бъде в областта на насърчаване въвеждането и поддържането на добри производствени и търговски практики от производители и търговци на хранителни добавки и храни, предназначени за интензивно мускулно натоварване, за предоставяне на потребителите на информация за техния състав и гаранции за тяхното качество, както и липса в състава им на субстанции от Забранителния списък.

Меморандумът предвижда сътрудничество в дейности, свързани с изясняване на възможностите за правно регулиране на достъпа до забранени субстанции и методи, с цел предотвратяване на тяхното използване от спортисти и от спортуващи в свободното време, в това число и мерки за ограничаване разпространението на забранени субстанции и методи, както и прилагане на санкционни мерки за контрол на тяхното производство, съхранение, внос, дистрибуция и търговия.

Също така двете ведомства ще взаимодействат с останалите институции и организации на национално ниво, имащи отношение към антидопинговата дейност, включваща превенция срещу използването на допинг по конкретни сигнали. Двете структури ще разработват и съвместни проекти, свързани с обучение на служителите.