Антидопингов център
Меню

Международни документи - архив

Списък на забранените субстанции и методи 2017 г. - основни изменения и бележки
Списък на забранените субстанции и методи 2017 г.
Мониторингова програма на САА за 2018 г.
Списък на забранените субстанции и методи 2018 г.
Мониторингова програма на САА за 2019 г.
Списък на забранените субстанции и методи 2019 г. - основни изменения и бележки
Мониторингова програма на САА за 2020 г.
Списък на забранените субстанции и методи 2019 г.
Списък на забранените субстанции и методи 2020 г. - основни изменения и бележки
Списък на забранените субстанции и методи 2020 г.
Антидопингови правила на Европейски олимпийски комитет (ЕОК)
Доклад на оценяващия екип за спазване на антидопинговата конвенция 2018г.
Международен стандарт за тестване и разследвания
Световен антидопингов кодекс
Международен стандарт за защита на личния живот и личните данни
Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба
Доклад на оценяващия екип за спазване на антидопинговата конвенция