Международни документи - архив

WADA International Standard for Testing and Investigations 2021 - EN
Международен стандарт за тестване и разследвания 2021 г.
WADA International Standard for Results Management 2021 - EN
Международен стандарт за управление на резултати 2021г.
IOC Anti-Doping Rules applicable to the Games of the XXXII Olympiad - EN
Антидопингови правила за Паралимпийски игри Токио 2020
Anti-doping guidebook applicable to the Games of the XXXII Olympiad- EN
Антидопингово ръководство за XXXII Олимпийски игри Токио 2020
Забранителен списък за 2021г.
Забранителен списък за 2021 г. - основни изменения и бележки
Мониторингова програма на САА за 2021 г.
WADA Monitoring Program 2021 - EN
WADA Prohibited List 2021 - Summary of Modifications - EN
WADA Prohibited List 2021 - EN
Списък на забранените субстанции и методи 2017 г. - основни изменения и бележки
Списък на забранените субстанции и методи 2017 г.
Мониторингова програма на САА за 2018 г.
Списък на забранените субстанции и методи 2018 г.
Мониторингова програма на САА за 2019 г.
Списък на забранените субстанции и методи 2019 г. - основни изменения и бележки
Мониторингова програма на САА за 2020 г.
Списък на забранените субстанции и методи 2019 г.
Списък на забранените субстанции и методи 2020 г. - основни изменения и бележки
Списък на забранените субстанции и методи 2020 г.
Антидопингови правила на Европейски олимпийски комитет (ЕОК)
Доклад на оценяващия екип за спазване на антидопинговата конвенция 2018г.
Международен стандарт за тестване и разследвания
Световен антидопингов кодекс
Международен стандарт за защита на личния живот и личните данни
Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба
Доклад на оценяващия екип за спазване на антидопинговата конвенция