Новини

Семинар за представители от спорните училища

Семинар за представители от спорните училища

На 28 юни 2023 г. Антидопинговият център проведе семинар на тема „Антидопинг“ за представители на спортните училища.