Европейска седмица на чистия спорт в Спортно училище „Св. Климент Охридски“- гр. Враца

Ръководството и преподавателите от Спортно училище „Св. Климент Охридски“- гр. Враца, в координация с Антидопинговия център, реализират множество активности за учениците като част от „Европейска седмица на чистия спорт“. 

За учениците от V до VII беше организиран конкурс за рисунка на тема „За ЧИСТ СПОРТ без допинг!“, в които са се включили над 60 ученика, включително ученици със специални образователни потребности. Инициативата е проведена със съдействието на г-н Владимир Гарвански -ресурсен учител на Регионален Център за Подкрепа на Процеса на Приобщаващото Образование -гр. Враца. 

На 17.04.2024 г., ученици от X и XI клас в спортното училище участваха в надпревара за познания за чистия спорт, решавайки викторина „Play True“. 

Госпожа Даниела Велкова, Директор на училището, награди победителите в инициативите, връчвайки им подаръци, изготвени за кампанията, и пожела на всички ученици да усвояват и запазят отлични „антидопингови” знания и компетентности.