Семинар за представители от спорните училища

На 28 юни 2023 г. Антидопинговият център проведе семинар на тема „Антидопинг“ за представители на спортните училища. Целта на семинара беше повишаване на уменията и знанията на преподавателите, отговорни за антидопинговото обучение на учениците от спортните училища.

Представителите на 14 спортни училища бяха запознати с актуалните нормативни документи и процедури в сферата на антидопинговите дейности и източниците на информация за антидопингово обучение, включително платформата за антидопингово обучение на Световната антидопингова агенция- ADEL. 

Семинарът включваше и практическа част, в която по групи участниците обсъдиха казуси, свързани с отделните сфери на антидопинга. 

В края на мероприятието всеки участник получи удостоверение за антидопингов обучител от Изпълнителния директор на АЦ-  д-р Виолета Заркова.