Европейска седмица на чистия спорт в 166-то Спортно училище "Васил Левски"- гр. София

На 16 април, преподаватели от 166-то Спортно училище „Васил Левски“- гр. София и Антидопинговият център организираха и проведоха интерактивна игра за учениците като част от активностите по проекта "Европейска седмица на чистия спорт".

Учениците взеха активно участие в играта между класовете, отговаряйки на въпроси, свързани с антидопинга, а най-смелите споделиха своето мнение и послание за чист спорт.

На участниците бяха раздадени награди, превидени по проекта, който е финансиран от Европейския съюз.

BeCoolPlayClean