Outreach антидопингово обучение по време ДОП по вдигане на тежести в гр. Пловдив

На 24 ноември 2023г. Антидопинговият център, по покана на Българската федерация вдигане на тежести, проведе обучение на състезатели и спортно-технически лица по време на Държавното отборно първенство по вдигане на тежести в гр. Пловдив. Outreach програмата се проведе в интерактивна за участниците форма, включваща викторина и он-лайн анкетата на Световната антидопингова агенция. На щанда по време на обучението на състезателите бяха предоставени рекламни материали на САА относно рисковете от употребата на допинг в спорта, процедурата по допингов контрол и правата на спортиста, условията за издаване на Разрешение за терапевтична употреба. В обучението се включиха над 60 състезателя и спортно-технически лица.