Структура на Забранителния списък

Забранителният списък е разделен на три основни категории:

Постоянно забранени субстанции и методи (по време на и извън състезание)

Субстанции и методи, забранени по време на състезание

Субстанции, които са забранени в определени спортове

Във всяка от тези категории са включени различни субстанции („С”), които – в зависимост от тяхната химична структура и биологично въздействие, се делят на следните класове:

С0. Неодобрени субстанции

С1. Анаболни средства

С2. Пептидни хормони, растежни фактори и сродни субстанции

С3. Бета-2 агонисти

С4. Хормонни и метаболитни и модулатори

С5. Диуретици и други маскиращи средства

С6. Стимуланти

С7. Наркотици

С8. Канабиноиди

С9. Глюкокортикостероиди

Включените в списъка методи („М”) се делят на три основни класа:

М1. Манипулиране на кръвта и кръвните компоненти („кръвен допинг”)

М2. Химически и физически манипулации

М3. Генен допинг

Всички методи в списъка са забранени по всяко време (т.е. и по време на състезание, и извън състезание).

Бета-блокерите са забранени („О”) само в определени спортове.

Какво представлява Списъкът на забранените субстанции и методи?

Какво е „специфична субстанция”?

Важно за всеки спортист!

Внимание: МЕТИЛХЕКСАНАМИН!