Важно: Промяна в статута на "Трамадол"

Трамадол ще бъде забранен по време на състезание, считано от 1 януари 2024г.

Състезателите не трябва да използват лекарството по време на състезание освен ако нямат одобрено Разрешение за терапевтична употреба (РТУ). Обърнете внимание на това, че приложен трамадол малко преди периода на състезание може все още да позитивира допинг проба, дадена по време на състезание.

Повече информация може да откриете в Информационния лист на САА.

Информационен лист на САА за трамадол (на английски)
Информационен лист на САА за трамадол