Какво представлява Забранителният списък?

Забранителният списък е международен стандарт на Световната антидопингова агенция, който идентифицира забранените за употреба в спорта субстанции и методи. Списъкът се поддържа от Световната антидопингова агенция и се обновява ежегодно. Всяка негова нова версия влиза в сила от 1 януари на съответната календарна година. Нови субстанции и/или методи биват добавяни към списъка при условие, че изпълняват два от долуизброените три критерия:

• използването на субстанцията/метода самостоятелно или в комбинация с други субстанции/методи е в състояние да доведе до значително повишаване на спортните постижения;
• използването на субстанцията/метода води до реални или потенциални рискове за здравето;
• използването на субстанцията/метода е в разрез със спортния дух.

Структура на Списъка на забранените субстанции и методи
Какво е „специфична субстанция”?
Важно за всеки спортист!
Внимание: МЕТИЛХЕКСАНАМИН!

Забранителен списък за 2024 г.