Важно за всеки спортист!

Ако в извънсъстезателния период спортист приеме субстанция, която е забранена само по време на състезание, и тази субстанция бъде открита във взета от него проба при състезателен контрол, е възможно да се стигне до налагане на двугодишна санкция независимо, че приемът реално не се е състоял по време на състезанието. Различните забранени субстанции се разграждат от организма за различни периоди от време – от 24 ч. до шест и повече месеца. Следователно, най-лесният начин спортист да се предпази от подобни случаи е:

• да избягва използването на такива субстанции; • винаги да проверява съдържанието на медикаментите, които приема; • винаги да предупреждава лицата, които му оказват медицинска помощ, че е спортист и че подлежи на допингов контрол; • винаги да носи със себе си актуална версия на Забранителния списък.

Спортист, който се нуждае от лечение, включващо забранена субстанция и/или метод, е длъжен да се сдобие с т. нар. разрешение за терапевтична употреба (РТУ). Употребата на забранена субстанция или метод без такова разрешение, дори в случаите, в които наистина е извършена с терапевтична цел, би могла – в зависимост от обстоятелствата, да доведе до нарушение на антидопинговите правила.

Не забравяйте принципа на "строгата отговорност":

• лично задължение на всеки спортист е да се увери, че в организма му не постъпват забранени субстанции;

• спортистите носят отговорност за всяка забранена субстанция, нейни метаболити или маркери, открити във взета от тях проба.

В допълнение:

• наличието на каквото и да е количество забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в пробата на спортист съставлява нарушение на антидопинговите правила;

• притежаването на забранена субстанция или забранен метод от спортист по всяко време и на всяко място, освен ако за него има разрешение за терапевтична употреба, е нарушение на антидопинговите правила.

Какво представлява Списъкът на забранените субстанции и методи?

Структура на Списъка на забранените субстанции и методи

Какво е „специфична субстанция”?

Внимание: МЕТИЛХЕКСАНАМИН!

Последствията от употребата на допинг
Нарушения на антидопинговите правила
Consequences of doping
Anti-doping Rules Violations