Програма за Антидопингово обучение

Антидопинговият център предлага разнообразна образователна програма за спортисти практикуващи различни видове спорт. Обучението предоставя информация за спорт без допинг и подкрепя моралния, честния и здравословния избор.

1.Цели

Чрез своята образователна програма Антидопинговият център популяризира идеята за чист спорт, насърчава спортистите да се състезават честно, без допинг и да спазват моралните и етични ценности на спортния дух, тъй като духът на спорта е тържество на човешкото съвършенство.

2.Целеви групи

Антидопинговия център организира обучения на:

 1. спортисти
 2. спортно-технически персонал
 3. спортни лекари
 4. целево ориентирани превантивни програми
 5. учители от спортните училища в страната
 6. международни и български състезатели - Аутрич програми съвместно с международни федерации
 7. състезатели, треньори и лекари по заявки на лицензирани спортни организации и клубове

3.Обхват на антидопинговата програма

Антидопинговата програма обхваща следните теми:

 • Допинг и антидопингови нарушения
 • Забранителен списък
 • Процедурата по допингов контрол
 • Права и задължения на спортистите и спортно-технически персонал
 • Вредата от употребата на допингиращи субстанции
 • Нарушение на спортната етика
 • Разрешение за терапевтична употреба
 • Хранителни добавки
 • Нормативни документи, наказания и управление на резултати съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност
 • АДАМС: подаване на информация за местонахождение
 • Сигнал за допинг нарушение

4.Разпространение на антидопинговата програма

Дейността на антидопинговата програма се осъществява чрез:

 • Презентации
 • Информационни материали и викторина на САА
 • Анкети
 • Забранителния списък на САА на български език
 • Публикации на уебсайта на Центъра
 • Научни публикации
 • Участие в семинари, работни срещи и конференции
 • Аутрич инициативи
Anti-doping Education Plan 2024
План за Антидопингово обучение за 2024г.
План за Антидопингово обучение за 2023г.
План за Антидопингово обучение за 2022г.
План за Антидопингово обучение за 2021г.
План за Антидопингово обучение за 2020г.
План за Антидопингово обучение за 2019г.
План на Антидопингово обучение за 2018 г.
План на Антидопингово обучение за 2017 г.
План на Антидопингово обучение за 2016 г.
Принципи при изготвяне, изпълнение и оценка на Обучителната програма на Антидопинговия център
Principles in planning, implementing and evaluating of the Antidoping Center Education-Program_EN
Антидопингово ръководство за учители по ФВС
Антидопингово ръководство за посланници и треньори в непрофесионалния футбол
Anti-doping guideline- grassroot football_EN