Права при положителна проба А

Неучастието на спортист в дисциплинарното производство при положителна проба А може да бъде само в негов ущърб.

При положителна проба A спортистът има право:

• да приеме неблагоприятния аналитичен резултат;
• да поиска да бъде извършен анализ на проба Б за негова сметка, което право се счита за отхвърлено, в случай че не отправи такова искане;
• да присъства на отварянето на проба Б (самостоятелно, заедно със свой представител или да определи само свой представител, който да присъства вместо него);
• да поиска за собствена сметка копие на пакета лабораторни документи с информация за анализа на проба А и/или проба Б.

В случай, че Антидопинговият център реши да представи случая пред Дисциплинарната комисия към Българския олимпийски комитет като нарушение на антидопинговите правила, спортистът има право:

• на справедливо и безпристрастно изслушване при дисциплинарното производство;
• да обжалва решението, взето при дисциплинарното производство, пред Българския спортен арбитраж към Българския олимпийски комитет (в случай, че става дума за спортист на национално ниво) или пред Спортния арбитражен съд в Лозана (ако става дума за спортист на международно ниво или за случай, произтичащ от участие в международна спортна проява).

Основни права и задължения

Права и задължения при тестване

Права и задължения на спортистите от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център

Права и задължения при кандидатстване за разрешение за терапевтична употреба