Регистър на спортистите за тестване

Съгласно дефиницията на Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, регистър на спортисти за тестване е „регистърът на високоразрядните спортисти подлежащи на състезателно и извънсъстезателно тестване, които всяка международна спортна организация и национална антидопингова организация изготвя във връзка със своя план за разпределение на проверките".

Прекратяване на състезателна дейност

Прекратяване на състезателна дейност

Ако спортист, който е част от Регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център, реши да прекрати своята спортно-състезателна дейност трябва да извести писмено Антидопинговия център за решението си....

Критерии за включване в Регистъра на спортистите за тестване

Критерии за включване в Регистъра на спортистите за тестване

Критерии за включване на състезатели в Регистъра на спортистите за тестване....

Видове регистри на спортисти за тестване

Видове регистри на спортисти за тестване

Има два вида регистри на спортистите за тестване:• международни (съставът им се определя от съответната международна федерация);• национални (съставът им се определя от съответната национална антидопингова организация)....

Какво е регистър на спортисти за тестване?

Какво е регистър на спортисти за тестване?

Съгласно дефиницията на Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, регистър на спортисти за тестване е "регистърът на високоразрядните спортисти, подлежащи на състезателно и извънсъстезателн...