Критерии за включване в Списъка на спортистите за тестване

Критерии за включване на състезатели в Списъка на спортистите за тестване.

Инструкция за критериите за включване на спортисти в ССТ