Прекратяване на състезателна дейност

Ако спортист, който е част от Списъка на спортистите за тестване на Антидопинговия център, реши да прекрати своята спортно-състезателна дейност трябва да извести писмено Антидопинговия център за решението си (виж приложения под текста формуляр).

В случай, че реши отново да се състезава трябва да извести Антидопинговия център поне 6 месеца преди датата на очакваното си завръщане. През този 6-месечен период е длъжен да бъде на разположение за извънсъстезателно тестване без предизвестие, като за целта от него може да бъде изискано да подава необходимата информация за местонахождение съгласно разпоредбите на Международния стандарт за тестване и разследвания. Съществува и процедура за изключение от правилото на 6-месечно писмено уведомление след оттегляне от спорта, за която можете да научите повече тук http://www.anti-doping.government.bg/bg/page_183_28.html

Известие за прекратяване на спортно-състезателна дейност