Относно процедурата за взимане на проби

Взимането на проби е частта от процедурата за допингов контрол, при която специално обучени длъжностни лица взимат уринна и/или кръвна проба от спортист. Антидопинговият център провежда процедурата за взимане на проби съобразно Международния стандарт за тестване на Световната антидопингова агенция. Взетите проби се анализират в лаборатории с акредититация от Световната антидопингова агенция.

Ролята на представителя на спортиста

Процедурата за взимане на проби в 5 стъпки