Представяне на проект на Ръководство за антидопингово обучение във ВУЗ

Представяне на проект на Ръководство за антидопингово обучение във ВУЗ

Антидопинговият център предлага за обсъждане на вниманието на заинтересованите страни проект на Ръководство за антидопингово обучение, предназначено за висшите учебни заведения с цел подобряване ефикасността на обучителните програми. Проектът беше обсъден на среща на Съвета на Европа от експерти по антидопингово обучение и превенция, състояла се във Вилнюс, Литва през юли 2015 г.

Проект на Ръководство за антидопингово обучение във ВУЗ