Presentation of a draft of the Guide for anti-doping training in universities

Presentation of a draft of the Guide for anti-doping training in universities

Антидопинговият център предлага за обсъждане на вниманието на заинтересованите страни проект на Ръководство за антидопингово обучение, предназначено за висшите учебни заведения с цел подобряване ефикасността на обучителните програми. Проектът беше обсъден на среща на Съвета на Европа от експерти по антидопингово обучение и превенция, състояла се във Вилнюс, Литва през юли 2015 г.

Project of Anti-Doping Training Guidance in HEI