Кой предоставя информация за местонахождение и защо?

Информация за местонахождение се предоставя само от елитни и/или рискови спортисти, които са включени в т. нар. „списък на спортисти за тестване” на международна федерация и/или национална антидопингова организация (каквато е Антидопинговият център).

Информацията за местонахождение е едно от най-мощните средства за борба срещу допинга тъй като дава възможност за координирано и ефикасно планиране и провеждане на най-важния елемент от процедурата за допингов контрол – извънсъстезателно тестване без предизвестие.

Повечето забранени субстанции и методи могат да бъдат открити в организма през ограничен период от време, но ефектът, който оказват спрямо спортните постижения, може да бъде изкючително дълготраен. Извънсъстезателното тестване без предизвестие до голяма степен лишава спортистите от възможността да бъдат „изкушени” от желанието си за победа на всяка цена и да посегнат към забраненото. Всеки спортист, който предоставя информация за местонахождение знае, че благодарение на нея, антидопинговите организации са в състояние да го открият за проверка винаги и навсякъде, което значително ограничава шансовете за „успешно” допингиране.

Срокове за предоставяне на информация за местонахождение

Изисквания към съдържанието на информацията за местонахождение

Санкции при неспазване на задълженията, свързани с предоставянето на информация за местонахождение

Как се предоставя информация за местонахождение?

Международен стандарт за защита на личния живот и личните данни
Инфомационен формуляр – Обработване на лични данни в АДАМС
Инструкция за критериите за включване на спортисти в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център
Кратък наръчник за предоставяне на информация за местонахождение чрез АДАМС