Как да се свържете с нас?

За допълнителна информация и въпроси във връзка справилата за защитан__а лична информация наАДЦ__, моля свържете сенаanti-doping.centre@anti-doping.government.bg

Ако имате съмнения по отношение на това коя организация трябва да кандидатствате за РТУ, или по отношение на процеса на признаване, или някакъв друг въпрос по отношение на TUE, моля, свържете се с нас на :TUE@anti-doping.governmetn.bg

Кой трябва да подаде заявление за РТУ?Кога и къде се подава заявлението?

Какво трябва да направя, ако РТУ ми, издадено от АДЦ, не бъде припознато от моята международна федерация?

Отказ за издаване на Разрешения за терапевтична употреба

Конфиденциалност на информацията

Какво е Разрешение за терапевтична употреба

Ретроактивно РТУ

Подновяване на РТУ

Как да подадете заявление за РТУ към Антидопинговия център

Изисквания при подаване на заявление за РТУ

РТУ по време на големи спортни събития

ADAMS Quick Reference Card – TUEs_EN
WADA International Standard for Therapeutic Use Exemptions_EN
Regulations on Anti-doping Activities_EN
Контролен лист към РТУ
Заявление за разрешение за терапевтична употреба
Наредба за антидопинговата дейност
Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба
Кратък наръчник за подаване на молби за разрешения за терапевтична употреба чрез АДАМС