Санкции при неспазване на задълженията, свързани с предоставянето на информация за местонахождение

При неспазване на крайния срок за предоставяне на информация за местонахождение, спортистът рискува на името му да бъде регистрирано т. нар. „неуспешно подаване”.

Ако при опит спортистът да бъде подложен на допингов контрол се окаже, че той не е на мястото, на което е посочил, че ще се намира в рамките на 60-минутния интервал за конкретен ден, спортистът рискува на името му да бъде регистрирана т. нар. „пропусната проверка”.

Всяка комбинация от 3 неуспешни подавания и/или пропуснати проверки, извършени от спортиста в рамките на 12-месечен период, се разглежда като нарушение на антидопинговите правила. При доказване на нарушението, санкцията е лишаване от права за срок от 1 до 2 години, а при второ такова нарушение – лишаване от права за срок от 2 до 4 години.

Кой предоставя информация за местонахождение и защо?

Срокове за предоставяне на информация за местонахождение

Изисквания към съдържанието на информацията за местонахождение

Как се предоставя информация за местонахождение?

Международен стандарт за защита на личния живот и личните данни
Инфомационен формуляр – Обработване на лични данни в АДАМС
Инструкция за критериите за включване на спортисти в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център
Кратък наръчник за предоставяне на информация за местонахождение чрез АДАМС